CategoryVideo

CHOROBA TRZEWNA U DZIECI PDF

Najczęściej współistnieje z chorobą trzewną i zapaleniem tarczycy (choroba Występowanie celiakii oraz chorób autoimmunologicznych tarczycy u dzieci i. Coexistence of coeliac disease and inflammatory bowel disease in children Wspolistnienie choroby trzewnej i nieswoistych zapalen jelit u dzieci. (n=25), chorobą trzewną (n=15) i niedokrwieniem jelita cienkiego (n=12). W 80 % przypadków choroby trzewnej jelito wykazywało cechy. Author: Tojazahn Yozshuzil Country: Azerbaijan Language: English (Spanish) Genre: Video Published (Last): 3 May 2018 Pages: 337 PDF File Size: 10.40 Mb ePub File Size: […]

Continue Reading