BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

parni kotlovi. PODJELA GENERATORA PARE Prema smještaju – načinu ugradnje: • pokretni (brodski, lokomotivni), • stacionarni. Prema namjeni. Škotski kotao je vrsta parnog kotla ili generatora pare koji je do Drugog svjetskog rata bio najčešće ugrađivan brodski proizvođač pare. Tako je na primjer. [4] J. Šretner, Brodski parni kotlovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb [5] A. H. Byrknes, Run-Time User’s Guide and Reference Manual, Powersim

Author: Fenrilkis Zucage
Country: Moldova, Republic of
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 4 November 2009
Pages: 305
PDF File Size: 6.30 Mb
ePub File Size: 15.80 Mb
ISBN: 167-6-75612-409-5
Downloads: 63006
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinogar

Visina bubnja dostize i do 2m, a precnik 6m. I-t dijagram kotlovii 3. Mineralne materije pepeo predstavljaju balast goriva. Kolicina toplote prihvacena u zagrijacu vode se racuna: Pokretni kotlovi mijenjaju svoju lokaciju i njihova funkcija je raznovrsna.

Sam sastav pepela, dakle, zavisan je i od sastava rastinja iz kojih je gorivo nastalo. Kotlovi utilizatori namjenjeni su koristenju otpadne toplotne energije, to jest, potpuno ili djelimicno sagorjelih produkata sagorijevanja iz procesa u industriji. Size px x x x x Veci dio cestica kroz ciklus povrata u loziste prolazi od 10 do puta sto zavisi od njihove velicine i izabrane brzine sagorijevanja.

Uticaj goriva na visak vazduha ispoljava se preko vrste samog goriva, sortimana ili finoce mljevenja, faktora oblika cestice, procenta volatila, procenta i osobine pepela. Laki ozid Tabela 2. Gorivo i pwrni se uvode u loziste iznad ili ispod fluidiziranog sloja.

Kolicina toplote koja se izmijeni u konvektivnom isparivacu jednaka je razlici toplote potrebne za isparavanje u kotlu i toplote vec dovedene zracenjem ozracenom isparivacu u lozistu. Plamen stranog toplotnog izvora nije potreban.

  INDOFIL 850 PDF

Ložište (kotao) – Wikipedija

Buduci da se radi o prostoj konstrukciji, kvarovi su vrlo rijetki. Produkti potpunog sagorijevanja su ugljendioksid i vodena para. Postupci za smanjenje ovog gubitka svode se na povecanje temperatura ogrjevnih povrsina.

Vrijednost Ig se dobija iz I—t dijagrama i to za temperaturu te visak zraka na izlazu. Bez obzira na intenzivno odnosenje materijala iz lozista njegova temperatura ostaje jednolika zbog toga sto maseni protok recikliranih cvrstih cestica, samo neznatno nize temperature od one u lozistu, visestruko premasuje maseni protok fluidizatora, nove kolicine goriva, sorbenta i inertnog materijala.

Vodocijevni kotao – Wikipedia

Jedna polovina zagrijaca je smjestena u dimni kanal, a druga polovina u zracni. Ovo se moze pojaviti i kada je gorivo suvise vlazno. Potpuno sagorijevanje moze nastati samo uz dovoljno prisustvo vazduha, odnosno kiseonika. Na temperaturama koje sagorijevanjem uobicajenih goriva vladaju u lozistima kotlova i peci, prisutni su nrodski procesi disocijacije: Potpuno sagorijevanje se vrsi u etapama, i to: Sa povecanjem toplotno kapaciteta lozista specificno toplotno opterecenje pojasa gorionika blago opada.

Skica kotla sa svim kotlovskim elementima Slika. Skica resetke za sagorijevanje cvrstog goriva Gorivo na ravnoj resetki se tokom procesa sagorijevanja zbog dejstva sile gravitacije i smanjenja zapremine sagorijelog dijela sloja pomjera nanize. Dio hemijski vezane energije u njima na taj se nacin nije mogao iskoristiti. oktlovi

Ložište (kotao)

Koridorni raspored cijevi Slika 7. We need your help!

Izdvajanje pepela provodi se najvecim dijelom iz mase odnesene iz lozista sa produktima sagorijevanja u ciklon, a samo neznatan dio iz sloja. IL brodskki entaplija zagrijanog zraka pri temperaturi na izlazu iz zagrijaca zraka Il — entalpija zraka na ulazu u brdski zraka Obje entalpije racunamo prema obrascu: Recikliranje, odnosno kruzenje cirkulacija cvrstih cestica u lozistu je, osim naravno vece brzine fluidizacije, osnovna je razlika u odnosu na BFB tip lozista.

  CANON I550 I850 I950 SERVICE MANUAL PDF

Regenerativni zagrijac zraka sastoji se od bubnja izdijeljenog u sekcije.

Škotski kotao

Za to se koriste aparati za prikupljajnje cestica i cikloni raznih tipova izvedbi. Dimni gasovi u koglovi i gusti. Parni kotlovi sa velikom vodenom zapreminom 2.

Kod vecih lozista ona mora da bude jos niza, zbog povecane neravnomjernosti temperaturnog polja na izlazu iz lozista. Na kvalitet procesa sagorijevanja znato utice broj i polozaj gorionika.

Najtacnije rezultate dobijamo ako uzmemo u obzir fizicku toplotu goriva unesenog u proces, te fizicku toplotu vlage u vazduhu koji sluzi za sagorijevanje: Brodzki tome se u produktima sagorijevanja javlja sadrzaj O2: Udio pojedinih komponenti u produktima sagorijevanja Pri sagorijevanju se razvija toplota, gasovi i vodena para.

Ostatak su sljaka i inertni materijal koji je bio prisutan u gorivu. Koeficijent konvekcije na strani zraka Prenos toplote je neprekidan. Tipicna konfiguracija BFB postrojenja prikazana je na slici 1. Energija koju sljaka nosi sa sobom van iz lozista predstavlja ovaj gubitak. Kotlovski bubanj ima zadataka separatora pare koji odvaja suhozasicenu vodenu paru od vodenih kapljica.